Informace o nás

NF AŽ vznikl jako nutnost – potřeba rozvinout zájem mnoha mých zákaznic, kamarádek a aktivních žen, které nechtějí trávit volný čas jen u televize, chtějí se scházet nejen za účelem protáhnout se při zdravém cvičení či tanci, ale předat si své zkušenosti a postřehy v mnoha dalších oblastech, např. životní styl, zdravé stravování, ale také finanční gramotnost, právní povědomí, též novinky v kosmetice, využití přírodních produktů a v neposlední řadě i tipy a náměty pro zábavu svých dětí a vnoučat.

Dalším tématem, nejprve jen zmíněným jako starost, posléze však již v reálné podobě projektu, je „senior taxi“. Řešilo by se tím tolik diskutované téma místní dopravy z přilehlých míst do centra Golčova Jeníkova nebo i do dalších měst, ať již za účelem návštěvy lékaře, kadeřníka, nákupu nebo kulturního využití. Ukazuje se, že autobusová doprava je zcela nedostatečná především v časových intervalech.

Chceme a věříme, že budeme těsně spolupracovat se starostou města G. Jeníkova i s jinými starosty, kteří by mohli přispět svou zkušeností a požadavky potřeb svých občanů.

Nadační fond zahájil svoji činnost neformálním setkáním v čase adventním v krásném interiéru Goltzovy tvrze pod záštitou pana starosty ing. Pavla Kopeckého. Setkání bylo spojeno s představením programu a projektů NF AŽ na rok 2013, ale také s diskusí o dalších námětech a možnostech u sklenky dobrého vína od společnosti Dobrá nálada a.s.

Pro splnění všech projektů, nápadů a předsevzetí nám však chyběly vhodné prostory.

Díky vstřícnosti paní PhMr. M. Němcové a jejího manžela se podařilo získat vhodné místnosti pro činnost NF AŽ a již od března zahájíme cvičení a zkušební provoz dalších projektů.

Maminky mají zájem o možnost konání bazárků sportovních potřeb a výbavy pro ty  nejmenší. Dále bychom chtěli připravit dětský den plný soutěží a zábavy i ve spolupráci s místní základní školou a mateřskou školou.

 

Za Nadační fond  AŽ Evženie Ondráčková

Multifunkční učebna

 

Historie projektu

Zde je historie našeho projektu a to co nás vedlo k nápadu jej realizovat.

Stručná charakteristika multifunkční učebny

Multifunkční učebna je učebna, která umožňuje výuku více odborných předmětů, činností akcí apod.
Učebna by měla splňovat zejména následující požadavky:

 • dispozičně je učebna variabilní a podporuje různorodost výukových postupů a tím umožňuje vyučovat různé činnosti
 • učebna je rozdělena na části:
  •  základní výuka
  • demonstrační výuka
  • mobilní výuka
 • nábytek v učebně umožňuje rychle a pohodlně uskutečňovat jeho dispoziční změny
 • disponuje datovými zdroji nutnými ke všem činnostem, které jsou v multifunkční učebně prezentovány
 • disponuje AV a ICT technikou
 • obsahuje pomůcky pro interaktivní výuku
 • k dispozici jsou výukové programy pro výuku předmětů a prezentací